Project ‘Harry’s denkweg’.

De denkweg van Harry van Putten start bij de vraag: is er iets, dat alle mensen verbindt, dat boven meningen en eigen gelijk uitstijgt. En de droom daarbij: stel je voor, dat we dat overtuigend kunnen aantonen, dan is de basis voor beschaving en vrijheid toch gelegd. Ongeveer anderhalf jaar voerden Harry en ik gesprekken over de ‘denkweg’ . Die gesprekken waren soms lastig, omdat de denkweg een aanslag is op vertrouwd ‘intuïtief’ denken. Inmiddels is Harry niet meer bij ons. Ik mis hem zeer, deze slimme man en goede vriend.

De filmpjes zijn een weerslag van de gesprekken die wij voerden. 

Waarneming en verandering.

Als je heel kort waarneemt, lijkt alles stil te staan. Als je heel lang waarneemt, beweegt alles. Als je ‘gewoon’ kijkt, staan sommige dingen stil en andere bewegen….

Waarneming en wat echt is.

Mijn hand voelt de tafel en neemt materie waar. Een elektronenmicroscoop ‘kijkt’ naar de tafel en neemt beweging waar. Hoe kan het dan, dat ik dingen zie, die er niet zijn….?