Wat kan ik doe? gaat over basisschool-leerlingen, die op maatschappelijke stage gaan. Zo organiseren een leuke middag in het verzorgingshuis en ze gaan meehelpen in een gezinsvervangend huis. Deel 2 van de film laat zien hoe je als school zo’n stage organiseert.